Dé grootste bingosite van Nederland!

Privacybeleid

Inleiding 

Wij zijn ten aanzien van de omgang met je persoonsgegevens en de verzameling ervan gebonden aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

In dit privacybeleid (het “beleid”) is de grondslag beschreven waarop je gegevens door ons worden verzameld, opgeslagen en gebruikt en komt ons streven tot uitdrukking om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en al onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden.

Wanneer een klant zich aanmeldt, speelt en contact opneemt met tombola, is tombola Limited de verwerkingsverantwoordelijke.

Als “verwerkingsverantwoordelijke” (wat inhoudt dat het onze taak is te beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt) neemt tombola jouw privacy serieus wanneer met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat betekent: gegevens waarmee je kunt worden geïdentificeerd, waaronder, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, geboortedatum, huisadres of een ander fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, een foto of andere contactgegevens of gegevens die aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld zodat je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (“gegevens”). Mocht je vragen hebben over je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

Of stuur een brief naar: 

Tombola Services BV,
De Entrée 99-197,
1101 HE Amsterdam, Nederland

Lees het onderstaande beleid door om inzicht te krijgen in de manier waarop we gegevens over de gebruikers van onze websites, tombola bingo en speelhal www.tombola.nl verzamelen en gebruiken, met inbegrip van versies van onze website die geschikt zijn voor een mobiele telefoon, tablet of ander elektronisch apparaat (in alle gevallen de “websites” te noemen).

Het privacybeleid dient te worden gelezen in samenhang met de voorwaarden van tombola en eventuele aanvullende toepasselijke voorwaarden die op de websites zijn geplaatst.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2021 en treedt in de plaats van alle eerdere versies.

Verzamelde gegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken, delen of daarmee handelingen verrichten (in bepaalde omstandigheden), waaronder het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing (d.w.z. dat je van ons e-mails of sms'jes ontvangt waarin je in kennis wordt gesteld van andere producten waarvan we denken dat je daarin geïnteresseerd bent). Voor meer informatie en om dit recht, indien van toepassing, uit te oefenen, kun je te allen tijde via de contactgegevens hieronder contact met ons opnemen.

Categorie van persoonsgegevens

Voorbeelden van je persoonsgegevens

Contactgegevens

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Transactie-informatie

Contactgegevens, samen met je gebruikersnaam, gegevens van de onlinerekening, stortingen en opnames, geplaatste inzetten, betalingsgegevens, mededelingen over je aankopen, gespeelde spellen.

Juridische informatie

Je geboortedatum, burgerservicenummer, fraudecontroles of meldingen over je transacties, geweigerde betaalkaarten, klachten.

Informatie over voorkeuren

Je marketingvoorkeuren, je accountinstellingen, waaronder standaardvoorkeuren, voorkeuren die we hebben waargenomen, zoals de soorten aanbiedingen waarin je geïnteresseerd bent of de onderdelen van onze website die je bezoekt.

Communicatie met ons

Interactie die we met je hebben, ongeacht of die betrekking heeft op een transactie. NB Telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen worden opgenomen.

Vrijwillige informatie

Informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals je geslacht, reacties op enquêtes of deelname aan winacties, je favoriete soorten onlinespellen.

Gegevens over je onlinesurfgedrag op onze website, zoals de pagina's, producten of onderdelen van onze website die je bezoekt of via welke link in onze e-mailberichten of op andere websites je op onze website bent gekomen.

Waargenomen informatie

Het is mogelijk dat deze gegevens naar jou kunnen worden herleid omdat je in je account bent ingelogd of omdat we gegevens hebben verzameld over je IP-adres of het apparaat waarop je de website hebt geopend. Ook het geografische gebied waarin je bent en dat je apparaat aan ons doorgeeft, wordt verzameld.

Deze informatie wordt veilig bewaard op onze servers in Ierland. 

Doeleinden

De persoonsgegevens die we over je verzamelen, worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Om die persoonsgegevens te mogen verwerken, moeten we een “rechtmatige grondslag” hebben. In de onderstaande tabellen wordt vermeld op welke grondslag we de verschillende gegevens over jou verwerken en is ook een toelichting opgenomen op het doel van de verwerking en de specifieke rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, die afhankelijk kunnen zijn van de grondslag waarop we de gegevens verwerken.

Rechtmatige grondslag en doel en welke persoonsgegevens gebruiken we?

Nakoming van onze overeenkomst met jou: om de betaling voor onze diensten te innen en onze diensten aan jou te verlenen, verzoeken om klantondersteuning te behandelen en klantenservice of aftersales-service te verlenen.

Welke informatie gebruiken we? Transactie-informatie

Nakoming van wettelijke verplichtingen: om je identiteit en leeftijd vast te stellen, de wettelijk verplichte administratie bij te houden of aan te tonen dat we voldoen aan de wetgeving, waaronder:

 • De belastingwetgeving
 • Wetgeving op het gebied van consumentenbescherming
 • Toezichteisen
 • Gegevensbeschermingswetgeving

Om informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten wanneer we dat verplicht zijn; hieronder valt ook de verzameling van Burgerservicenummers om het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) te kunnen raadplegen. Dit nummer wordt verwijderd zodra de controle is afgerond.

Welke informatie gebruiken we? Juridische informatie, transactie- informatie, communicatie (indien van toepassing), informatie over voorkeuren alleen in geval van marketing- en cookie-voorkeuren

Onze gerechtvaardigde belangen: voor onze interne zakelijke administratie, om spelersrekeningen te beheren. Hieronder valt:

 • Het bijhouden van een algemene administratie over klanten
 • Sales
 • Klantenzorg
 • Andere interacties
 • Om echte klanten en ons bedrijf te volgen te onderzoeken en te beschermen tegen fraude
 • Om het risico op het gebruik van valse gegevens en misbruik van kaartgegevens door oplichters tot een minimum te beperken.

Dat is nodig om efficiënt te kunnen handelen, eventuele problemen aan te pakken, onszelf te beschermen tegen toekomstige rechtsvorderingen en onszelf en anderen tegen frauduleuze transacties te beschermen.

Welke informatie gebruiken we? Transactie-informatie, juridische informatie, communicatie, informatie over voorkeuren

Informatie over deelname aan een wedstrijd: Om wedstrijden of andere promoties te beheren waaraan je hebt gekozen om deel te nemen.

Welke informatie gebruiken we? Contactgegevens, informatie over voorkeuren, communicatie, vrijwillige informatie

Gebruik Chat naam: Uw tombola-chatnaam

Welke informatie gebruiken we? Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruikersnaam mag worden gebruikt in marketingmateriaal, waaronder affiliatie-advertenties en/of livestream-uitzendingen.

Om direct marketing aan jou te richten wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven: dat houdt in dat we de gegevens die je aan ons verstrekt en die we uit je interactie met ons afleiden, gebruiken om een beter beeld te krijgen van het soort aanbiedingen en het soort door ons aangeboden producten/diensten waarin je wellicht geïnteresseerd bent, zodat de berichten die je ontvangt beter bij je passen.

Als we deze gegevens niet gebruiken, kunnen we je alleen algemene berichten sturen, en we willen je inbox niet vervuilen! We denken dat dit gerechtvaardigd is, omdat je door het instellen van voorkeuren en steeds wanneer we contact met je opnemen zelf kunt beslissen of je onze direct marketing wilt ontvangen.

Welke informatie gebruiken we? Transactie-informatie, informatie over voorkeuren, communicatie, informatie over voorkeuren, vrijwillige informatie, waargenomen informatie.

Om onze marketingactiviteiten meer in het algemeen te verbeteren: dat houdt in dat we gegevens over jou en over onze andere klanten gebruiken om te ontdekken wat er wel werkt en wat niet op het gebied van onze marketingactiviteiten of onze verkoopresultaten. We doen dit zodat we onze websites, producten en aanbiedingen verder kunnen ontwikkelen en beter kunnen afstemmen op onze klanten in het algemeen, en om je online-ervaring en de door ons aangeboden producten te verbeteren.

We maken ook gebruik van de gegevens die je apparaat verstrekt om de juiste geografische website aan te bevelen voor de locatie waar je volgens het apparaat bent.

Welke informatie gebruiken we? Transactie-informatie, informatie over voorkeuren, communicatie, informatie over voorkeuren, vrijwillige informatie, waargenomen informatie.

Gebruik van onze diensten: We volgen het gebruik van onze diensten door klanten om te signaleren welke klanten wellicht ondersteuning van ons nodig hebben.

In het Safe Play-programma ontvangen klanten ondersteuning doordat een maximale inleg/storting wordt ingesteld en in de gaten wordt gehouden ten aanzien van het gebruik en de gebruiksfrequentie van onze online spellen, doordat zelftesten worden uitgevoerd en schriftelijke stukken daarvan worden bewaard en doordat waar nodig en zoals vereist door de KSA een persoonlijk gesprek wordt gevoerd.

Welke informatie gebruiken we? Transactie- informatie, Contactgegevens, Waargenomen informatie.

 

Verzoek om je rechten uit te oefenen

Je hebt bepaalde wettelijke rechten, die hieronder kort worden vermeld, met betrekking tot persoonsgegevens over jou die wij bewaren.

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens door ons op basis van je toestemming plaatsvindt, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Wanneer je daadwerkelijk besluit om je toestemming in te trekken, staken we de verwerking van je persoonsgegevens voor dat doel, tenzij er een andere rechtmatige grondslag bestaat waar we een beroep op kunnen doen; in dat geval laten we je dat weten. Wanneer je je toestemming intrekt, heeft dat geen invloed op onze verwerkingsactiviteiten tot dat moment.

Als de verwerking van je persoonsgegevens vanwege onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is, kun je op elk moment bezwaar maken tegen die verwerking. Wanneer je dat doet, moeten wij een dwingende reden aanvoeren om met de verwerking door te gaan en moet deze reden zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, óf moeten wij aantonen dat de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Mocht je vragen of zorgen hebben over je privacy en je rechten jegens tombola, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Gratis telefoonnummer: 0800 020 0292
Telefoonnummer: 020 369 9099

Uw rechten, wat dat betekent en beperkingen van uw rechten en voorwaarden

Recht van inzage

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht op inzage van je persoonsgegevens (algemeen bekend als het indienen van een “inzageverzoek van een betrokkene”).

Zo mogelijk dien je te vermelden welke soort informatie je graag wilt inzien, zodat je zeker weet dat onze informatieverschaffing aan je verwachtingen voldoet.

We moeten je identiteit kunnen vaststellen. Je verzoek mag geen invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen, zoals het recht op privacy en geheimhouding van andere mensen.

Recht op gegevens-overdraagbaarheid

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die via geautomatiseerde procedés door ons worden verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

Wanneer je dit recht uitoefent, dien je zo mogelijk te vermelden welke soort informatie je graag wilt ontvangen (en waar we die naartoe moeten sturen), zodat je zeker weet dat onze informatieverschaffing aan je verwachtingen voldoet.

Dit recht geldt alleen wanneer de verwerking op basis van je toestemming of onze overeenkomst met jou plaatsvindt en wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht (d.w.z. niet voor papieren documenten). Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt.

Rechten met betrekking tot onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

Je kunt de juistheid of volledigheid van je persoonsgegevens betwisten en ze laten corrigeren respectievelijk laten aanvullen.

We verzoeken je ons in kennis te stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens zodra deze zich voordoen, met inbegrip van wijzigingen in je contactgegevens zoals je telefoonnummer.

Dit recht geldt alleen voor je eigen persoonsgegevens. Wees zo specifiek mogelijk wanneer je dit recht uitoefent.

Recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking of op beperking daarvan

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om ons te vragen deze verwerking te beperken.

Zoals hiervoor is vermeld, geldt dit recht wanneer onze verwerking van je persoonsgegevens vanwege onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. Je kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Recht op gegevenswissing

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht je persoonsgegevens te laten wissen (ook wel bekend als het “recht op vergetelheid”), bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de desbetreffende verwerking onrechtmatig is.

Het is mogelijk dat we je persoonsgegevens niet kunnen wissen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer:

we ze nodig hebben om A) aan een wettelijke verplichting te voldoen, of (B) een rechtsvordering uit te oefenen of te onderbouwen.

Recht om toestemming in te trekken

Zoals hiervoor is vermeld, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens door ons op basis van je toestemming plaatsvindt.

Als je je toestemming intrekt, geldt dit alleen voor toekomstige verwerkingsactiviteiten.

E-mail: [email protected]

Als je een of meerdere rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen met de Data Compliance Officer: [email protected]

Ook heb je het recht om bij je plaatselijke toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. In de EU is dat de European Data Protection Supervisor; een klacht kan hier worden ingediend: 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

Met wie delen we persoonsgegevens en waar bevinden deze partijen zich?

We delen alleen persoonsgegevens wanneer dat op grond van wet- of regelgeving nodig is. Je persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt en/of door onze zakenpartners of leveranciers die namens ons voor de voormelde doeleinden als subverwerker bepaalde diensten verwerken. Zo delen we informatie met beveiligingsverificatiebedrijven ten behoeve van kaart-/betalingsverwerking, identiteits- en veiligheidscontrole (dit heeft geen invloed op de kredietwaardigheid van de klant) of onderzoek namens tombola.

Deze derden hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens in het kader van de verlening van de diensten die in de desbetreffende opdrachtbevestiging zijn vermeld of om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen, en voor geen enkel ander doel.

We sluiten met onze dienstverleners een overeenkomst waarin beperkingen worden opgelegd aan de wijze waarop ze je persoonsgegevens mogen verwerken en waarin ze verplicht worden deze gegevens veilig te bewaren.

Ook kunnen we op een minder directe manier dienstverleners inschakelen, zoals voor de verstrekking van onze betalingssystemen en financiële systemen en voor fraudecontrole. We kunnen met andere bedrijven en organisaties informatie uitwisselen in het kader van leeftijdsverificatie, gegevensopschoning, fraudebescherming, kredietcontroles en/of risicobeperking.

Wanneer wordt geconstateerd dat je het bedrijf hebt opgelicht of hebt valsgespeeld, met inbegrip van spelmanipulatie of betalingsfraude, waaronder gestolen creditcards, of frauduleuze activiteiten (waaronder storneringen of een andere ongedaanmaking van een betaling) of witwassen van geld, behouden we ons het recht voor deze informatie, met inbegrip van je identiteit, te delen met andere websites voor online gaming, banken en kredietmaatschappijen en -bureaus.

De gegevensbeschermingswetgeving in de landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (de Europese Economische Ruimte) zijn hetzelfde of sterk vergelijkbaar. Gemakshalve noemen we dit gebied 'Europa'. Wanneer we je persoonsgegevens buiten Europa moeten doorgeven, vindt deze doorgifte alleen plaats via een methode die door de toezichthouders op het gebied van gegevensbescherming in Europa als privacyveilig zijn goedgekeurd:

 • het land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven, is door hen goedgekeurd;
 • de ontvanger van de persoonsgegevens is wettelijk verplicht je persoonsgegevens te beschermen ingevolge bindende bedrijfsvoorschriften die door hen zijn goedgekeurd;
 • we hebben ervoor gezorgd dat er met de ontvanger een overeenkomst is gesloten die je persoonsgegevens beschermt, aan de hand van een model dat door hen is goedgekeurd;
 • de doorgifte is om een andere door hen goedgekeurde reden nodig, bijvoorbeeld voor de internationale aflevering van een prijs op jouw verzoek; of
 • wanneer je uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd.

Wanneer een dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, zorgen we ervoor dat de dienstverlener conform de toepasselijke en verwachte regelgeving op het gebied van gegevensbescherming van de EU handelt, of we hebben met hem een passende overeenkomst voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens gesloten.

We kunnen je persoonsgegevens met een potentiële koper of een koper van een deel van onze onderneming delen op grond van onze gerechtvaardigde belangen en de belangen van onze koper, zodat hij de waarde van de onderneming behoorlijk kan vaststellen en eventuele risico's kan beoordelen en na de overname zaken met jou kan blijven doen.

Daarnaast is het mogelijk dat we wettelijk verplicht zijn of van een rechter het bevel krijgen om bepaalde informatie over jou of een relatie die we met je hebben aan de desbetreffende toezichthoudende autoriteiten, wetshandhavingsinstanties en/of andere bevoegde autoriteiten bekend te maken. Ook is het mogelijk dat we je gegevens moeten delen om onze wettelijke rechten ingevolge overeengekomen zakelijke voorwaarden geldend te maken of toe te passen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Als je een klant van ons bent, bewaren we je persoonsgegevens zolang je account actief blijft. Nadat je account inactief is geworden, bewaren we je persoonsgegevens zolang dat in verband met jouw en onze wettelijke rechten en verplichtingen nodig is. Dat houdt in dat we sommige soorten persoonsgegevens langer bewaren dan andere.

We bewaren je persoonsgegevens slechts gedurende een beperkte periode. Het hangt van een aantal factoren af hoelang die periode is, waaronder:

 • de wet- of regelgeving waar we ons aan moeten houden, met name toezichtseisen die betrekking hebben op onze vergunningen voor onlinekansspelen;
 • of we met elkaar of met een derde in een juridisch of ander geschil verwikkeld zijn;
 • welke soort gegevens we over je hebben; en
 • of jij of een toezichthouder ons met een geldige reden vraagt je persoonsgegevens te bewaren.

Persoonsgegevens die in werkgerelateerde correspondentie of documenten zijn opgenomen, kunnen langer worden bewaard. Dat hangt af van de bewaartermijn die geldt voor het dossier waarin je persoonsgegevens voorkomen.

Je account

Met je unieke gebruikersnaam en wachtwoord ben jij de enige die toegang heeft tot je persoonlijke accountgegevens. Alle gegevens worden onder het strengst mogelijke toezicht opgeslagen. We willen ervoor zorgen dat onze spelers volledig op ons kunnen vertrouwen en dat het spelen bij tombola een aangename ervaring is.

Beveiliging

We hebben passende beleidsregels en voorschriften op het gebied van beveiliging geïntroduceerd en begrijpen volledig wat het belang is van informatiebeveiliging en dat het noodzakelijk is om gegevens op de juiste manier op te slaan. We slaan alle persoonsgegevens binnen een beveiligd netwerk op. Dat betekent dat gegevens die tussen jouw computer en onze systemen over en weer worden uitgewisseld, worden beveiligd met behulp van cryptografie met een openbare sleutel. Je computer wisselt informatie over de sleutel uit met onze servers, waardoor een privégesprek ontstaat dat alleen jouw computer en onze servers begrijpen.

Onze koppelingen met onze payment gateways maken gebruik van technologie waarmee alle betaalgegevens veilig worden verzonden. Zij hebben op hun beurt ook weer beveiligde versleutelde koppelingen tussen zichzelf en alle grote banken, zodat de betaling kan worden verwerkt. De werknemers van tombola hebben GEEN toegang tot je volledige creditcard-/betaalpasgegevens.

Bescherming van kinderen

De diensten van tombola zijn niet bedoeld voor, of gericht op, personen jonger dan

 1. 18. Iemand die via onze websites zijn gegevens aan ons verstrekt, verklaart dat hij ouder is dan 18. We behouden ons het recht voor de gegevens die je aan ons hebt verstrekt, in te zien en te controleren. Als wij ontdekken dat een minderjarige via de websites persoonsgegevens heeft verstrekt of dit heeft geprobeerd, verwijderen we deze gegevens uit onze bestanden.

Contact marketing

Je kunt op elk moment aangeven dat je geen berichten wilt ontvangen waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden. Je doet dit door je contactvoorkeuren aan te passen in het onderdeel “Mijn Account” op de websites of door een verzoek te sturen naar [email protected] in overeenstemming met ons privacybeleid.

Na 48 uur ontvang je geen marketingberichten meer per post/e-mail/sms. Het is echter mogelijk dat we nog met je moeten corresponderen over rekeninggegevens, de uitreiking van een prijs en andere operationele zaken. Je stemt ermee in dat je deze accountberichten blijft ontvangen, ook nadat je hebt aangegeven dat je geen commerciële aanbiedingen meer wilt ontvangen.

Wijzigingen in ons beleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op enig moment bij te werken. Omdat we je niet met kleine wijzigingen willen lastigvallen, voorzien we je alleen van een nieuw privacybeleid wanneer de bijgewerkte versie grote gevolgen heeft voor je privacy waarvan je op de hoogte dient te zijn. Het meest recente privacybeleid met andere updates is altijd beschikbaar op onze websites en kun je daar raadplegen. Ook kunnen we je van tijd tot tijd op andere manieren in kennis stellen van ons gebruik van je persoonsgegevens. 

Contactgegevens